Все още погребват деца като „биологичен отпадък“

Знаехте ли, че мъртвородените бебета в България се изгарят в болниците заедно с останалите биологични отпадъци? Че всяка година в страната ни се раждат около 600 безжизнени дечица  и техните […]

Оценяване:

Към статията